Naposledy aktualizováno: 05.11.2021 17:32:11
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Miloticích

- výpůjčky z knižního fondu

- zprostředkování meziknihovních výpůjček

- veřejný internet (3 PC)

- tisk dokumentů

 

NEMOCNÝM ČI INVALIDNÍM ČTENÁŘŮM KNIHY VYBERU A ZAVEZU DOMŮ. STAČÍ ZAVOLAT NA TEL. ČÍSLO 603 579 124 NEBO ZASLAT E-MAIL NA knihovna@milotice.cz A DOMLUVÍME SE.

 

náhled obrázku

 

Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

K zápisu je třeba:

 • občanský průkaz (od 15.ti let)
 • zápisné činí 40,- Kč pro dospělé a 20,- Kč pro děti, studenty a důchodce
 • zápisné je vždy na kalendářní rok, takže vždy při první návštěvě v novém roce se platí poplatek, nezávisle na tom, kdy byla prvotní přihláška.

 

Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny knihovnice. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

 • čtenář se při půjčování i vracení materiálů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • materiály je možno předem zamluvit
 • literaturu, kterou knihovna nemá ve svých fondech, lze zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby
 • další informace naleznete v knihovním řádu
 • Upomínky:    I.   upomínka 20,-Kč
 •                     II.  upomínka 30,- Kč
 •                     III. upomínka 50,- Kč
 •                     IV.  upomínka 60,- Kč

 

Pravidla pro přístup na Internet

 • uživatelé musí dbát pokynů knihovnice
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o odbornou pomoc
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek A4 ČB á 2,-Kč, BAR 4,-Kč

 

 

náhled obrázku 

 

Třídění a značení knih

 

 

- červené štítky s písmenem - knihy pro děti do 9 let. Jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora, jehož prvním písmenem jsou knihy  označeny.

 

zelené štítky s písmenem - knihy pro děti od 9 let. Jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora, jehož prvním písmenem jsou knihy  označeny.

 

 

 

- bílé štítky s písmenem - beletrie pro dospělé. Jsou seřazeny abecedně podle příjmení autora, jehož prvním písmenem jsou knihy  označeny.

 

- bílé štítky s číslem - naučná literatura pro mládež i dospělé. Čísla jsou podle mezinárodního značení a informují o oblasti nauky, kterou hledáte. Seznam je v této sekci k dispozici.

 

Výměnný fond Městské knihovny Hodonín, je značen stejně jako předchozí knihy, ale v horní části hřbetu má ještě jeden štítek s iniciály VF