Naposledy aktualizováno: 05.11.2021 17:32:11
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Miloticích

Noc s Andersenem 2016

 

Z 1. na 2.4. proběhla v naší knihovně už 6. Noc s Andersenem. Letošní celorepublikové téma jsme vzpomněli 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla a také 40. výročí jejího českého zfilmování režisérem Karlem Kachyňou. Průběh našeho nocování je v podstatě každý rok  stejný. Ani letos to nebylo jiné. V sedm večer bylo zahájení, kdy jsem si řekli něco o smyslu akce a přečetli pohádku o nešťastné víle. Pak děti vyběhly na hodinku ven, zahrát si takové ty „běhací“ hry. Kolem půl deváté byla vyhlášena svačina a následovaly literární kvízy. Děti se rozdělily po 6ti do skupinek tak, aby v každé byly mladší i starší. Dostaly celkem 5 kvízů různé obtížnosti a půl hodiny na řešení. Nebylo to tak jednoduché, jak se na začátku zdálo, ale snaha se cení. Po půl desáté následovalo to, na co se všichni nejvíce těší – zhaslo se a já jim přečetla báseň, která jim prozradila stezku odvahy. Tedy oprava! Přečetla jsem jim jen část básně a zbytek dovyprávěla. Poklad od K. J. Erbena je báseň velmi dlouhá a děti byly netrpělivé. No a poté jsme vyrazili směr Horky, hledat náš poklad. Abychom mohli dát matce přírodě něco na výměnu, sbírali jsme po cestě lesklé předměty (např.: u stromu oběšence nebo v křoví bludiček), následně prošli lesem duchů, a na jeho konci našli indicii, kde poklad asi hledat. Dopis psal skřítek Horek zvaný Horácio. Ovšem kromě nápovědy zde bylo i varování, abychom nezničili jediný kvítek. Nakonec jsme poklad po delším hledání zdárně našli a všichni se ve zdraví vrátili do knihovny. Po jakéstakés hygieně a stém občerstvení  jsme porůznu poléhali do spacáků. Protože nás bylo letos opravdu hodně, skautští vedoucí a pár dětí šlo spát do vedlejší místnosti klubu maminek. Ještě asi hodinu jsem dětem četla pohádky. Ve dvě hodiny usnul i ten poslední nespavec. Ráno ti první vstávali s kuropěním už před šestou. Přivezla jsem jim z vacenovské pekárny čerstvé ořechové šneky, uvařila čaj, děti navíc vybalily zbytek zásob, takže hlady opravdu nikdo netrpěl. Po sbalení jsem všem rozdala část včerejšího pokladu, upomínkovou záložku a pak se až do odjezdu posledního účastníka hrály venku hry. Do pravého poledne jsem se snažila vrátit knihovnu do původního stavu. Sama za sebe musím konstatovat, že jednou do roka taková akce bohatě stačí J. Snad dětem kromě stezky odvahy a her zůstalo v hlavě i pár literárních informací . Na závěr se sluší poděkovat těm, kdo nám toto nocování nějakým způsobem zpříjemnily – takže opět Obci Milovice za finance na odměny a snídani a také všem maminkám, které napekli buchty nebo dodali jiný proviant. Jen těch sladkostí bylo na můj vkus trochu moc

 

BURZA KNIH 2016

 

Na 4. ročník burzy knih, který se konal spolu s dětským karnevalem 18.-.20.3.2016, přišlo 108 návštěvníků.

7 prodejců zde nabídlo celkem 653 knih, z nichž se 184 prodalo. 

 

Návštěva MŠ V 2/2016

 

V únoru byly v knihovně všechny děti z místní mateřské školy. 42 dětí.

S dětmi jsme probrali v rychlovce co jsou knihy, jak vznikají, co s nimi nedělat (och těch nápadů!), pohádky, které znají a jak se vyznat v knihovně. V krátkém kvízu hádaly podlé úryvků, z které pohádky jsou a nakonec jsem jim přečetla pohádku O Jabloňové panně. Na závěr všechny dostaly po cukrlátku za správné odpovědi. Malošci šli na autobus, předškoláci si ještě chvíli prohlíželi knihy dle vlastního výběru a pak se vydali pěšky ke škole.

Tak uvidíme, kolik z nich si do budoucna vypěstuje lásku ke knihám a čtení a stanou se z nich v naši čtenáři .