Naposledy aktualizováno: 05.11.2021 17:32:11
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Miloticích

ARCHEOLOGIE A HISTORIE stále živá.... 

 

v úterý 9.12.2014 proběhla v knihovně zajímavá přednáška o historii našeho regionu. Mgr. Koucká z brněnské univerzity nás seznámila s hodně dávnou historií od prvobytně pospolné společnosti až do pozdního středověku. Na velkém plátně nám prezentovala fotky nalezených předmětů v našem regionu, dále mapky osídlení a migrace lidí v dávných dobách a změny území. Ač jsme očekávali historii spíše "nedávnou" , přednáška byla zajímavá a poučná.

 

 

Adolf Dudek 6.3.2014

 

6. března zavítal do Milotic velmi známý a oblíbený ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek. Už v 9:00 hodin ukazoval dětem z místní MŠ, jak se kreslí pohádky. Jeho Pohádkové malování II je bezvadně zpracovaná show, která baví děti i dospělé.  Všechny účastníky zapojuje do svých pořadů a sám je neustále v takovém pohybu, až je s podivem, že denně zvládne takových vystoupení více. O půl jedenácté si tenhle program zopakoval pro předškoláky a děti z 1. a 2. třídy. Poslední vystoupení bylo v knihovně. Původně bylo určeno pro důchodce, ale protože ti si právě v tu dobu užívali na oslavě MDŽ, změnila se lekce na Pohádkové malování I. Je velká škoda, že nepřišlo víc rodičů s dětmi, protože ti, kteří se zúčastnili, byli nadšení. S panem Dudkem jsem se rozloučila po 16. hodině a moc doufám, že k nám do Milotic zase přijede.

 

 

NaA 2014 4.-5.5.2014

 

Z PÁ na SO 4.-.5.2014 proběhla u nás v knihovně už 4.  (oficiálně už 14.) Noc s Andersenem. Letos nás bylo zase o malinko víc a myslím, že to už byl ten pomyslný strop - 49 dětí, 9 skaustkých polovedoucích (děti 14-19 let), jeden vedoucí, já a knihovnický pejsek Jerry. Pokud dobře počítám, měl Jerry číslo 61. V knihovně nás spalo 50, 10 skautů šlo do své klubovny, protože se jim nechtělo spát na posledních volných místech (WC a výlevka). Pak se jim to vymstilo, neb ráno zaspali na své další akce. Ale vezměme to od začátku.... Díky mé chybě v pozvánce se některé děti začaly scházet už v hojném počtu hrály před knihovnou různé hry. V sedm jsem oficiálně zahájila letošní nocování. Každý rok je celostátně vyhlášeno nějaké téma, které se může a nemusí dodržovat. Letos to byla Noc s komisařem Vrťapkou. Komisař Vrťapka je komiksový psí detektiv ze Psí Lhoty, který řeší různé záhady v české kotlině, ale někdy i ty světové. Ale nedává své "kauzy" dětským čtenářům jen tak zadarmo. Musí si je zkusit vyřešit i oni sami. Takže jsme si na úvod řekli něco o smyslu této Noci + pár vět o H.CH. Andersenovi (pro ty, co se zúčastnili poprvé), poté si představili komisaře Vrťapku a přečetli něco málo z jeho rodinné historie. Děti se poté rozdělily na skupiny po 4-5 a každá skupina obdržela 10 Vrťapkových detektivních úkolů, které musela vyřešit. Ač se to zdálo lehké, někteří si u mnoha věcí nevěděli rady a jen jedna skupina odevzdala ve stanovený čas vše vyřešené. Za snahu ale dostaly všechny děti sladkou odměnu. Poté následovaly znovu hry a občerstvení. O půl desáté nastala zase čistě "milotická" část Noci s Andersenem, která měla téma - Svatební košile. Zhaslo se, svítila jen lampička a přečetla jsem všem jednu z našich nejznámějších balad od K.J.Erbena. No a na závěr jsme si vzpomněli na málo známou legendu, která hovoří o tom, že panna byla sice zachráněna a pak dlouho šťastně někde žila, duch jejího milého se rozplynul kokrháním kohouta, ale co ten chudák umrlec, kterého v márnici vzbudili a on se pak, když zakokrhali kohouti "....tu mrtvý jak se postavil, pádem se na zem povalil..." a už pak ani zmínka? A přitom on ten chudák nemá klid a jeho duše je držena někde mezi nebem a zemí. Naštěstí legenda praví, že kdo půjde v noci beze strachu na hřbitov do márnice a dokáže kolem něho postavit do kruhu svíčky, ten jeho duši vysvobodí. Je jasné, že jsme se rozhodli se o to pokusit. 7 dětí se nabídlo, že budou hlídat knihovnu a naše věci, a zbytek nás vyrazil. Cestu ke hřbitovu lemovaly svíčky, které nás vedly z Rafandy zadem za zahrádkami, kolem kulturáku a skautské knihovny až zezadu k márnici. Po cestě sice bylo pár divných věcí (ve tmě někdo šoupal nohama, mihotaly se stíny, houkal sýček, v klubovně něco silně bouchalo a vřeštělo, nebo se hýbalo, co by se hýbat rozhodně nemělo,...), ale my jsme šli odhodlaně za svým cílem. Šli jsme kousek po sobě po 4 skupinkách, přičemž ta poslední sbírala svíčky. Na hřbitově jsme se sešli u márnice a pak šli po trojicích zanést svíčku k nebožtíkovi, který chudák za těch 200-300 let už byl trošku k nepoznání. Na závěr jsme všichni tiše společně 3x řekli "Pokoj tobě člověče!" a tím jsme mu snad dopřáli věčného pokoje. V té chvíli se nám nad hlavou ze stromu vznesl bažant, kterého jsme vyrušili, a někteří si maličko cvrkli.... Pak už jsme s pocitem dobře vykonané práce pomalu šli do knihovny. Vrátili jsme se chvíli před půlnocí a za odvahu se zase rozdala sladká odměna. A nastalo to, co obvykle. Jídlo, pítí,  jakástakás hygiena a příprava ke spánku. Opakovat se nebudu, stačí si přečíst zápis z minulých ročníků, nebo se podívat do fotogalerie.... prostě klasika. Na mě už zbylo jen místo mezi odpadkovým košem a počítačem, přičemž mě tlačilo do zad kolečko od židle. Ale dali jsme se!! Na dobrou noc jsem jim ještě přečetla Zlatý kolovrat a Štědrý večer. Poslední jsme usínali kolem půl druhé ranní. Ráno se postupně vstávalo od půl sedmé do půl osmé. Komu nevadilo, že po něm ostatní šlapou, vydržel i déle. Děti posnídaly horký čaj a bábovku, některé dorážely vlastní zásoby. Zhodnotili jsme letošní společnou noc, jedné z účastnic popřáli k narozeninám, všichni obdrželi pamětní průkaz, poslední sladkou odměnu a nastalo balení. Opět viz. minulé záznamy - kdo má bujnou představivost, ať si představí balit se 50 dětí na pár metrech čtverečních..... Pak se vyběhlo ven, zahrát si pár společných her a v půl desáté odjížděl poslední účastník. O stavu knihovny a úklidu se rozepisovat nebudu , myslím, že představu nyní budou mít i ti, kdo fantazií moc neoplývají...

 

PS: ….ráno jsme se byli někteří podívat na hřbitov a márnice byla prázdná….

 

BURZA KNIH 21.-23.4.2014

 

 

V uvedenou dobu proběhla v přístavbě kulturního domu 1. Burza knih. 809 knih tu nabídlo 12 prodejců. 127 návštěvníků si koupilo 246 knih. Zbylé knihy se přetřídily. Některé se převezly zpět do knihovny a budou nabídnuty v příští burze, zbytek byl odvezen na sběrný dvůr. Mé velké poděkování patří Lence Knotkové za pomoc.

 

 

 Návštěvy 5ti tříd místní ZŠ

 

v červnu se v knihovně vystřídalo všech 5 tříd prvního stupně naší ZŠ. Každá třída měla jiné téma (pohádky, pověsti, foglarovky, povídkoví hrdinové a umělá pohádka) o kterém jsme si společně s dětmi hodinku povídali.